Эрхэм хүндэт хэрэглэгч та ямар нэгэн саналт хүсэлт болон алдаа дутагдал байвал фасебүүк хуудсанд хандаж бидэнд мэдэгдэнэ үү. Таньд баярлалаа.

Хэрэв аквариум чинь 10л -ээс бага хэмжээтэй бол халаагуурыг битгий хэрэглэ. Хэрвээ халаагуур хэрэглэж байгаа бол авах хэрэгтэй, эсвэл

Аквариум загастай байх ямар нөлөөтэй вэ? Гэрт аквариумтай байх нь өрөөний агаарыг чийгшүүлж, хүүхдүүдийн хамар битүүрэхийг багасгах ач

Наверх